Všeobecné obchodní podmínky


obchodní společnosti Vinum Moravicum a.s.
se sídlem Vracovská 338, 696 81 Bzenec
identifikační číslo: 26979977
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4408
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese www.vinummoravicum.cz

V Bzenci dne 16.6. 2014

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu pdf »