Masarykova univerzita představila Univerzitní víno
pro rok 2012/2013


Univerzitním vínem Masarykovy univerzity pro akademický rok 2012/2013 se stalo bílé víno Sauvignon, výběr z hroznů 2011, z našeho vinařství Vinum Moravicum a.s. Bzence a červené víno Laurot, výběr z hroznů 2009, od společnosti Vinselekt Michlovský z Rakvic. Titul Univerzitní víno se nám podařilo úspěšně obhájit, minulý rok se titulem univerzitní víno 2011/2012 směl honosit Aurelius, pozdní sběr 2009. Láhve Univerzitního vína jsou označeny speciální etiketou - medailí.

Během celého roku budou tato vína zpříjemňovat slavnostní příležitosti pořádané univerzitou nebo sloužit jako dar pro hosty.

Komise složená z akademiků hodnotila 36 vzorků vín. Po třech vzorcích poskytla vždy tři vinařství z každé vinařské podoblasti na Moravě, která jsou každý rok jiná. Znovu se mohou zúčastnit hodnocení jen vítězná vinařství z loňského ročníku. Diplom za vynikající víno získalo letos na základě stobodového anonymního hodnocení O.I.V. dalších čtrnáct vín.

Slavnostní vyhlášení vín se uskutečnilo 21. listopadu v nádherných prostorách Augustiniánského opatství ve Starém Brně v rámci konference Člověk - víno - společnost. Záštitu nad akcí převzali prorektor MU Ladislav Rabušic a děkan Fakulty sociálních studií MU Břetislav Dančák. Program konference se již tradičně skládala z příspěvků, jejichž charakteristickým rysem je fakt, že „vážné“ téma člověk, víno, společnost je pojednáno v odlehčeném, byť akademicky seriózním duchu.

Výběr Univerzitního vína je součástí rozsáhlejšího projektu, který je podporován Vinařský fondem České republiky. Jeho cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o kvalitě moravského vinařství.

- Diplom univerzitního vína

zpět na zprávy